Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m.

2018 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų (pdf, 1581 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 143 KB).

2018 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų (pdf, 1596 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 143  KB).

2018 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų (pdf, 1624 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 143 KB).

2018 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie 2018 m metinių finansinių ataskaitų rinkinio (pdf, 1597 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m (pdf, 636 KB).