Naujienos

Augsime sveikesni ir saugesni

Posted

Antrus metus Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius vykdo visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tęstinį projektą „Augu sveikas ir Saugus”. Projekto metu organizuotose veiklose siekiame vaikams suteikti žinių, kaip saugoti ir stiprinti sveikatą.
Spalio 11 dieną už projekto lėšas apsilankėme Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos Saugaus eismo klasėje ir Panevėžio apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje.
Vaikai susidomėję klausėsi VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio vyresniosios specialistės Danguolės Urbonienės pasakojimo apie pėsčiųjų ir dviratininkų saugų elgesį kelyje, mokėsi pereiti gatvę šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje. Stebėjo ir aptarė policijos bičiulio Amsio pristatytas situacijas animaciniuose filmukuose. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė ryšiams su visuomene Vilma Vaiginytė ne tik vaikus supažindino su ugniagesių profesija, parodė turimą gesinimo ir gelbėjimo techniką, bet ir aptarė kaip elgtis, kad namuose nekiltų gaisras, ką daryti ištikus nelaimei.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Šlenderienė pamokė, kaip pasirinkti maisto produktus, kad augtume stiprūs ir sveiki, kodėl reikia valgyti kuo daugiau vaisių, daržovių ir privengti taip vaikų mėgstamų saldumynų bei kokia yra taisyklingos laikysenos svarba augančiam organizmui.
Spalio 21 dieną vyresniosios auklėtojos Laima Lapinskienė ir Ina Visickienė tradicinėje Rudenėlio šventėje skatino žaisti, vaidinti pasaką, dainuoti daineles, deklamuoti eilėraštukus, šokti, minti mįsles apie vaisius ir daržoves. Kieme iš atsineštų rudens gėrybių mažieji su pedagogėmis išradingai sudėliojo grupių pavadinimų simbolius. Grupėse vaikams siūlėme įgytas žinias įtvirtinti diskusijose, patirtus įspūdžius išreikšti piešiniuose, meninėje veikloje, surengėme rudens gėrybių degustaciją.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ypač jautrūs aplinkai. Sveikos gyvensenos įgūdžiai, įgyti vaikystėje, organizmui augant ir vystantis, susiformuoja ir išlieka visą gyvenimą. Įvairiapusiškos projekto veiklos – tai sąmoningai sudarytos sąlygos vaikams žingsnis po žingsnio įgyti žinių apie žmogaus darnų santykį su supančia aplinka ir savimi, įdiegti vaikams sampratą apie sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Rūta Zalatorienė