Naujienos

Paskutinio skambučio šventė

Birželio 21 dieną Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje nuaidėjo Paskutinio skambučio šventė. Virpėjo dešimtokų širdys, dalyvaujant klasės vadovės Kristinos Čiplienės paskutinėje
pamokoje, po kurios pirmos klasės mokiniai, aidint varpeliui, palydėjo dešimtokus į šventinį
renginį. Susirinkusieji įdėmiai klausėsi pirmųjų mokytojų Danguolės Maslauskienės ir Marijos
Povilonienės, mokinių ir jų tėvelių sveikinimų. Mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė ir
pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė dėkojo mokiniams, kurie stengėsi, nuoširdžiai
dirbo ir labai gerai arba gerai baigė šiuos mokslo metus, jiems įteiktos padėkos. Visų klasių
mokiniai dainomis ir eilėraščiais sveikino dešimtokus, linkėjo jiems sėkmės. Dešimtokai,
testamentu išdalinę pareigas jaunesniems mokiniams, padėkoję mokytojams, mokyklos
darbuotojams už žinias, rūpestį ir globą, atsisveikino lyrine daina apie draugystę. Paskutinį kartą
nuaidėjus skambučiui 10 klasės mokiniai prisiminimui pasodino alyvą mokyklos teritorijoje ir į
dangų paleido balionus, kurie nunešė mokinių svajones į žydrą aukštį.
Paskutinio skambučio šventė, nuvilnijusi padėkos žodžiais, gėlių žiedais, šypsenomis ir
muzikos garsais, pranešė apie prasidėjusias atostogas, o dešimtokams – apie naujo gyvenimo
etapo pradžią.
Devintos klasės vadovė Danguolė Vigaudienė