Naujienos

Dailės terapija – puikus būdas pažinti save ir supantį pasaulį

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba vykdo vaikų socializacijos programą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“, kurios tikslas – suburti įvairių poreikių vaikus prasmingai kūrybinei veiklai, plėtojant vaikų socializacijos galimybes, ugdant jų socialinius įgūdžius bei gerinti vaikų užimtumą, kūrybiškumą ir socialinius įgūdžius, organizuojant kūrybines veiklas bei dirbtuves.

Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje rugsėjo  17 dieną dailės terapijos mokytoja Milda Butkevičiūtė ir  Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė priešmokyklinės ,,Pelėdžiukų‘‘ grupės ugdytiniams organizavo dailės terapijos užsiėmimą. Vaikai pedagogių paskatinti pasinėrė į fantazijos pasaulį. Gražiausiomis spalvomis vaikai kūrė fantastinių gyvūnų siluetus ir liejo spalvas. Neįprastoje tyloje mažieji linija ir spalva ,,papasakojo‘‘, kas jiems labiausiai rūpi. Kai piešinukai išdžiūvo, vaikai noriai dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi darbeliais, aiškino, ką ir kodėl nupiešė, kaip jautėsi liedami spalvas, su pedagogėmis mielai žaidė žaidimus.

Panevėžio rajono pedagoginės  psichologinės tarnybos specialistės gyrė vaikų gebėjimą reikšti mintis, mandagų bendravimą ir linkėjo kuo daugiau piešti, nes tai padeda nusiraminti, geriau suprasti save ir supantį pasaulį. Nuoširdžiai dėkojame pedagogėms Mildai ir Editai už kūrybišką rytmetį.

                                Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Rūta Zalatorienė