Naujienos

Edukacija „Senojo knygnešio pasakojimai“

Puiki, smagi, įsimintina gegužės dvidešimt trečioji buvo Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos penktokams. Vedami šaunaus gido Audriaus Daukšos, keliavome knygnešių keliu. Maršrutas prasidėjo Vadaktėliuose. Sustojome prie Garšvių knygnešių draugijos knygnešio Kazimiero Ūdros kapo. Išklausėme pasakojimo, pagerbėme atminimą tylos minute, uždegėme žvakutę. Visus sužavėjo senoji Vadaktėlių bažnyčia, susijusi su Juozu Tumu Vaižgantu. Kelionė pėstute tęsėsi Svirnupio upelio pakrantėmis. Didinga Svirnupio vinkšna, menanti knygnešių susitikimų momentus, Garšvių kaimo alyvos, saugančios išnykusio kaimo istoriją ir gražios, tvarkingos kaimo kapinaitės, kuriose ilsisi knygnešė ir daraktorė Marytė Kiauniūtė. Kelionė baigėsi Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejuje, kuris įsikūręs ūksmingų medžių ir pavasarinių gėlių apsuptoje Ustronėje.
Išvyka nebuvo atsitiktinė. Dalyvavome Panevėžio r. mokyklų penktokams skirtoje viktorinoje „Knygnešių šventa gadynė“. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos penktokų komandą sudarė: Pijus Budrys, Laurynas Pupelis, Aistis Kirsnys, Eligijus Debeikis. Nors viktorina vyko nuotoliniu būdu, bet jaudulio, entuziazmo, nerimo buvo užtektinai. Žinios ir komandinis darbas atnešė sėkmę. Tapome viktorinos nugalėtojais, o prizas – ši šauni kelionė. Ačiū organizatoriams: Panevėžio r. švietimo centrui ir rajono bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkei Daliai Kukenienei.
Bibliotekininkė Dalia Greviškienė