Naujienos

Europos diena 2023

Gegužės 9 diena – Europos diena. Esame dalis Europos Sąjungos, kurią sudaro 27 valstybės narės. Lietuva į ES įstojo 2004 m., ir nuo to laiko ji siekia ne tik ekonominio bendradarbiavimo, bet ir pagarbos Europos Sąjungos vertybėms, tokioms kaip žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisės viršenybė, žmogaus teisės.
Europos egzaminas – puikus žinių šaltinis ir savęs patikrinimas. Egzamine dalyvavo: 5,6,8,9,10 klasių mokiniai. Gerai sekėsi ir daugiausia taškų surinko: Margarita Šniukštaitė, Austėja Mažikaitė, Samanta Leonaitytė, Rasa Skurdelytė, Renata Pipinytė, Arnas Jakaitis. Savo jėgas išmėgino ir egzaminą ukrainiečių kalba laikė 8 klasės mokinys Ihor Doroshyn.
Šeštos klasės mokinių komanda dalyvavo Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 6–8 kl. viktorinoje „Aš europietis“, skirtos Europos dienai paminėti. Tai intelektuali kova, kurios metu mokiniai įsivertino savo žinias apie Lietuvos istoriją, geografiją, etnografinių regionų ypatumus, ir ES. Jauku ir gera buvo Velžio gimnazijoje. Ir patys gerai pasirodėme, ir naujų žinių, patirčių įgijome. Dar dovanėlės vaikams, padėkos. O nugalėjo draugystė. Tikra europiečio šventė…
Mokytoja Dalia Greviškienė