Naujienos

Europos kalbų diena

Posted
Europos kalbu diena

Rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Pirmą kartą švęsta 2001 m. Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

Mūsų mokykloje ši diena minima vis kitaip. Šiemet mokiniai turėjo paruošti pristatymą“ Kuo įdomios Europos kalbos“ 10 klasės mokiniai renginio pradžioje visiems priminė, kam skirta Europos kalbų diena ir kodėl ją minime. Paskui visi sugužėjo į klases ruošti kalbų pristatymų. Po pamokos mokyklos koridorius pasipuošė darbais, kurie parodė, kokie išradingi ir kūrybingi mūsų mokiniai.

Renginio tikslas – skatinti mokinius suprasti kalbų mokymosi svarbą, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, skatinti visus mokytis kalbų, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę, plėtoti mokinių saviraišką, skatinti mokinius domėtis pasauliu.

Dėkojame visiems mokiniams ir mokytojams, kurie šventė Europos kalbų dieną kartu.

 

Mokytoja Vida Ramoškienė