Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m.

2020 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2020.03.31 (pdf, 1582 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2020.03.31 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2020.03.31 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2020.03.31 (pdf, 215 KB).

2020 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2020.06.30 (pdf, 1703 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2020.06.30 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2020.06.30 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2020.06.30 (pdf, 215 KB).

2020 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2020.09.30 (pdf, 1674 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2020.09.30 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2020.09.30 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2020.09.30 (pdf, 215 KB).

2020 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio (pdf, 311 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. (pdf, 936 KB).