Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m.

2021 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021.03.31 (pdf, 308 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2021.03.31 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2021.03.31 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2021.03.31 (pdf, 215 KB).

2021 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021.06.30 (pdf, 309 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2021.06.30 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2021.06.30 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2021.06.30 (pdf, 215 KB).

2021 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų (pdf, 0 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 0 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 0 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 0 KB).

2021 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie 2021 m metinių finansinių ataskaitų rinkinio (pdf, 0 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m (pdf, 0 KB).