Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m.

2021 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021.03.31 (pdf, 308 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2021.03.31 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2021.03.31 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2021.03.31 (pdf, 215 KB).

2021 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021.06.30 (pdf, 309 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2021.06.30 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2021.06.30 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2021.06.30 (pdf, 215 KB).

2021 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021.09.30 (pdf, 215 KB);

Veiklos rezultatų atasakita 2021.09.30 (pdf, 157 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2021.09.30 (pdf, 172 KB);

Finansavimo sumos 2021.09.30 (pdf, 143 KB).

2021 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio (pdf, 217 KB);

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. (pdf, 478 KB).