Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022 m.

2022 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2022.03.31 (pdf,  215 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2022.03.31 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2022.03.31 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2022.03.31 (pdf, 143 KB).

2022 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2022.06.30 (pdf, 216 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2022.06.30 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2022.06.30 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2022.06.30 (pdf, 143 KB).

2022 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2022.09.30 (pdf, 220 KB);

Veiklos rezultatų atasakita 2022.09.30 (pdf, 66 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2022.09.30 (pdf, 88 KB);

Finansavimo sumos 2022.09.30 (pdf, 144 KB).

2022 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio (pdf, 322 KB);

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. (pdf, 1,14 MB).