Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 m.

2023 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2023.03.31 (pdf, 316 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2023.03.31 (pdf, 57 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2023.03.31 (pdf, 79 KB);

Finansavimo sumos 2023.03.31 (pdf, 211 KB).

2023 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2023.06.30 (pdf, 315 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2023.06.30 (pdf, 227 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2023.06.30 (pdf, 305 KB);

Finansavimo sumos 2023.06.30 (pdf, 211 KB).

2023 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2023.09.30 (pdf, 318 KB);

Veiklos rezultatų atasakita 2023.09.30 (pdf, 57 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2023.09.30 (pdf, 79 KB);

Finansavimo sumos 2023.09.30 (pdf, 211 KB).

2023 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio (pdf, 323 KB);

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. (pdf, 496 KB).