Naujienos

Išvyka į Vilnių

Lapkričio 12 dieną didelė grupė mokinių vykome į Vilnių.
Sustoję Katedros aikštėje, pavaikščiojome, apžiūrėjome Katedrą. Įkopę į Gedimino kalną, pasigrožėjome Vilniaus senamiesčiu. Nuėjome iki Šv. Onos bažnyčios, kurią prancūzų karvedys Napoleonas norėjo ant delno išsinešti į Paryžių. Apžiūrėję atrakintą Bernardinų bažnyčią, pavaikščiojome, nusifotografavome ir sėdome į autobusą. Važiavome aplankyti Šv. Apaštalų Pauliaus ir Povilo bažnyčios, kuri buvo balta ir labai graži. Pamatėme daug skulptūrų, puošnių altorių, freskų, laivą imituojantį sietyną.
Autobuse daug gražių žodžių parašėme savo gerajai sergančiai mokytojai, gulinčiai ligoninėje Vilniuje. Kelionė baigėsi Vichy vandens pramogų parke: visiems labai patiko leistis vandens čiuožyklomis. Laikas prabėgo nepastebimai, važiuodami namo dalinomės patirtais įspūdžiais. Grįžę padėkojome už kelionę. Ekskursija buvo nuostabi!

Laisvė Liaugminaitė ir Agnė Zalatorytė 5kl.