Naujienos

Jaunų žmonių įtraukimas į kaimo plėtros procesus

Gegužės 5 d. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros vykdomo projekto „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ seminare „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“.
Lektoriaus Marius Ulozas seminaro dalyvius skatino diskutuoti temomis: ką reiškia būti jaunu, kaip galima jauniems žmonėms įsitraukti į kaimo plėtros procesus, ko trūksta, ar kas trukdo būti aktyviu ir lygiaverčiu bendruomenės nariu. Praktinių užsiėmimų metu dalinomės veiklos idėjomis, kūrėme socialinius bendruomenių žemėlapius, išsakėme kas patinka ir ką reikėtų tobulinti.
Bendruomenė ir bendruomeniškumo aplinka jaunimui būtina kaip socialinio atsiskleidimo terpė, tačiau kaimo bendruomenių veiklose vis dar trūksta sistemingo jaunų žmonių įsitraukimo. Būtina skatinti jaunimo dalyvavimą bendruomeninėje veikloje, didinti jo užimtumą ir savarankiškumą, suteikti galimybes veikti išvien, ugdyti jaunimą taip, kad kiekvienas pagal savo poreikius ir išgales įgytų kompetencijų, būtinų aktyviai veiklai kaimo plėtros procesuose.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė