Naujienos

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi

Posted

Balandžio 24 dieną Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys, kuriame dalyvavo mokyklos mokytojai ir kolegos iš Pakruojo r. Balsių pagrindinės mokyklos.

Apžiūrėję mokyklą, pasiklausę istorijos mokytojos Dalios Greviškienės pasakojimo mokyklos muziejuje, mokytojai jaukiai susėdo gamtos mokslų kabinete. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė pristatė vaiko individualios pažangos matavimo būdus: AUGU (asmenybės ugdymo glausti užrašai), VIP (vaiko individualios pažangos matavimo būdas) ir „Termometro“ metodą, kai per susitartą laikotarpį matuojama vaiko savijauta klasėje.

Linų muziejuje muziejininkė Dalia Mikalauskienė papasakojo ir parodė, kokį kelią linas nueina nuo lauko iki audinio. Edukacinės programos metu mokytojai bandė linus brukti, šukuoti, stebėjosi, kokius sudėtingais raštais išmargintus audinius išausdavo senovėje.

Upytės tradicinių amatų centre tautodailininkė Irena Ona Vilienė papasakojo apie lietuvių tautines juostas, jų audimo, rišimo būdus. Mokytojai, pasigrožėję O.Tumėnaitės-Bražėnienės skutinėtų margučių ir A.Bražėnaitės medžio raižinių paroda, tradiciniu būdu nusipynė juosteles – draugystės apyrankes.

Dalindamiesi patirtimi, mokydamiesi vieni iš kitų žengiame į priekį, tampame laisvesni, suteikiame galimybę sau ir kitiems pasitikrinti tai, ką mokame ir numatyti, kaip galima tai padaryti geriau.

 

Direktorė Jurgita Zalatorienė