Naujienos

Kalėdinė pasaka

Gruodžio 20 d. Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokyklos buvo organizuojama pažintinė kultūrinė diena, skirta mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymui, bendradarbiavimo skatinimui. Kasmet vykstantis renginys sutelkė mokyklos bendruomenę bendram tikslui – Kalėdinės pasakos, kurios metu buvo pristatyti kalėdiniai simboliai, kūrimui.

Šventės dieną, scenoje sukinėjosi pelių šeimynėlė, šildėsi prie židinyje rusenančios ugnelės, klausėsi mamos sekamų pasakų, puošė eglutę, aiškinosi kas yra Kalėdiniai simboliai, kuo jie svarbūs. Scenoje pasirodė penktos-šeštos klasės mokiniai pasipuošę ryškiaspalvėmis, kelius siekiančiomis kojinėmis, energingas jų pasirodymas nustebino salėje sėdinčius žiūrovus. Pirmos klasės mokiniai skambino Kalėdiniais varpeliais. Pasirodžius antros-trečios klasės mokiniams visi džiaugėsi išsiilgtu sniegu. Kalėdinę žvaigždę nuotaikingai ir išmoningai pristatė dešimtokai. Aštuntos klasės mokiniai išgelbėjo tamsos gniaužtuose pasiklydusį angelą. Užgesus šviesoms devintos klasės mokiniai pasakojo apie žvakių svarbą, tamsiuoju metų laikotarpiu. Tuomet, už durų, pasigirdo trepsėjimas – pasirodė Kalėdų senelis, nešinas žibintu, tačiau kažkur pametęs savo dovanų maišą. Jam į pagalbą skubėjo ketvirtos klasės mokiniai, kurie scenoje šoko ir dainavo apie Kalėdines dovanas. Iš kažkur užklydęs paštininkas visiems dalino laiškus, siuntinius ir dovanas, o išeidamas prisiminė, kad pamiškėje rado maišą – didelį, sunkų, raudoną… Labai apsidžiaugė Kalėdų senelis atgavęs pamestą dovanų maišą, kuriame buvo sudėtos dovanos mūsų mokyklos vaikams ir šventės svečiams.

Kalėdinė pasaka baigėsi, tačiau kartu išgyventos džiugios akimirkos sutvirtino tarpusavio pasitikėjimą, bendrystės jausmą, sustiprino tikėjimą, kad kiekvienas iš mūsų gali sukurti po mažą stebuklą. Mažą, bet labai svarbų, gerą darbą sau, savo mokyklai, savo bendruomenei.

Septintos klasės vadovė Odeta Baltramiejūnienė