Naujienos

Kalėdų tradicijos Europoje ir Pasakų šalyje

Gruodžio 23 d. Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokyklos buvo organizuojama pažintinė kultūrinė diena, skirta mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymui, bendradarbiavimo skatinimui. Kasmet vykstantis renginys sutelkė mokyklos bendruomenę bendram tikslui – pristatyti Kalėdų šventimo tradicijas Europos šalyse ir pasakose.
Šventės dieną, apsigaubusi stora vilnone skara, supamajame krėsle lingavo močiutė. Aplink sukinėjosi ir smalsiai visko jos klausinėjo anūkėliai, kuriuos puikiai vaidino septintos klasės mokiniai. Pirmieji scenoje pasirodė šeštokai. Pasipuošę nykštukų kepurėlėmis vaikai atliko Didžiojoje Britanijoje populiarią Kalėdų dainą „Merry Christmas Everyone“. Aštuntos klasės mokinių vaidinimas nukėlė į saulėtąją Ispaniją, kur organizuojama, seniausia pasaulyje laikoma, kalėdinė loterija, kurios pagrindinis prizas vadinamas „El Gordo“ arba lietuviškai „Riebusis“. Iš saulėtosios Ispanijos devintokai žiūrovus perkėlė į Senovės Graikiją. Ankstyvą rytą, prieš saulei patekant vieno miesto aikštėje ramiai snaudė miesto skulptūros – Graikų dievai. Kiemsargiams šlavinėjant gatves, netyčia palietus minėtas skulptūras, jos atgijo ir pradėjo šokti visus uždegantį bei pakerintį šokį – Sirtakį. Šio šokio svaigulys priverčia pamiršti visas bėdas ir gyvenimo rūpesčius. Salėje užgesus šviesoms pasigirdo Ukrainoje populiarios dainos „Shchedryk“ garsai. Dešimtokai žiūrovus nukėlė į šalį, kurioje šiuo metu ypatingai trūksta ramybės, artimųjų meilės, namų šilumos ir taikos, tačiau kalėdinių tradicijų laikomasi iki šių dienų.
Pasibaigus vyresniųjų klasių mokinių pasirodymams, nugalėję baimę ir jaudulį, į sceną vienas po kito lipo Panevėžio r. muzikos mokyklą lankantys upytiečiai. Visus sužavėjo mokinių atliekami pirmieji muzikos garsai. Vaikai džiaugėsi žiūrovų plojimais, mokytojo palaikymu ir muzikos mokyklos direktorės dovanotais saldžiais prizais.
Antroji karnavalo dalis vaikus nukėlė į Pasakų šalį. Mažieji mokyklos mokiniai šoko su juos aplankiusia teta Pūga ir sniego seniu Olafu iš Ledo šalies. Trečios klasės mokiniai šoko snaigių šokį. Ketvirtokai suvaidino sceną, kaip Kakė Makė su nykštuku laukė Kalėdų. Vaikai dainavo dainas, žaidė linksmuosius žaidimus, šoko ratelius. Visi džiaugėsi Kalėdų senelio saldžiomis dovanėlėmis.
Kalėdinė pasaka baigėsi, tačiau kartu išgyventos džiugios akimirkos sutvirtino tarpusavio pasitikėjimą, bendrystės jausmą, sustiprino tikėjimą, kad kiekvienas iš mūsų gali sukurti po mažą stebuklą. Mažą, bet labai svarbų, gerą darbą sau, savo mokyklai, savo bendruomenei.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė