Naujienos

Kas man yra ekologija?

Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo Europos parlamento nario Bronio Ropės organizuotame konkurse „Kas man yra ekologija?“.

Mokiniai buvo skatinami domėtis ekologija, ekologiška gamyba, aplinkos saugojimu, aplinkos taršos mažinimu, darnia žmogaus veikla su gamta ir aplinka, siekiama ugdyti ekologinį sąmoningumą, atsakingą gamtos išteklių ir maisto produktų vartojimą. Mokiniai piešė, fotografavo, kūrė pristatymus susijusius su ekologija, o pasibaigus konkursui sulaukė organizatorių padėkų ir dovanų.

Į mokyklą atvykusi europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja Jūratė Žilinskienė mokiniams dėkojo už dalyvavimą konkurse, puikų pavyzdį draugams ir prisiimtą atsakomybę kuriant draugišką aplinką ateičiai.

                       Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė