Naujienos

Knyga, į kurią sudėtas gyvenimas

Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla sulaukė gražios dovanos – kunigo Juozapo Antanavičiaus knygos „Seno kunigo pasakojimai“.

Kunigas, Šventojo Sosto rūmų kapelionas, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino penktojo laipsnio ordino kavalierius Juozapas Antanavičius Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapijos klebono pareigas ėjo nuo 2002 iki 2010 metų. Per šį laikotarpį meldėsi ir aukojo Mišias, lankė parapijiečius, sutuokė daug porų, krikštijo vaikus, lydėjo mirusiuosius į šviesią amžinybę. Kunigas šiltai bendravo su parapijos žmonėmis, jo iniciatyva upytiečiai pirmą kartą susibūrė minėti Valstybės dieną (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną). Šios dienos minėjimas išaugo į gražią ir prasmingą šventę, kai ant Upytės piliakalnio, Čičinsko kalnu vadinamo, suvažiuoja žmonės iš viso rajono ir kartu su pasaulio lietuviais gieda Tautišką giesmę.

Kunigas Juozapas Antanavičius savo pamoksluose skatino mylėti artimuosius ir savo kraštą, išlaikyti senąsias tradicijas ir kultūrą, saugoti protėvių palikimą. Monsinjoras ypatingai džiaugėsi 1878 metais statyta medine Upytės bažnyčia, jos „laivo dugno“ formos lubomis, didžiuoju Švč. Mergelės Marijos altoriumi, skulptūromis ir paveikslais. Siekdamas išsaugoti istorines vertybes, tradicinės architektūros, neobaroko bruožų turinčią bažnyčią įtraukė į Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą.

Knygoje „Seno kunigo pasakojimai“ aprašomi prisiminimai apie vaikystės, mokyklos, studijų ir kunigystės metus. Pasakojama apie pasauliečių, kunigų ir Lietuvai bei pasauliui svarbių žmonių gyvenimą, susitikimus su jais. Ačiū kunigui Juozapui Antanavičiui už knygą, į kurią sudėtas gyvenimas.

Mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė