Naujienos

Konkursas „Aš tavo gimtinė“

Posted

Vasario mėnesį pirmos klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame bendrojo lavinimo mokyklų 1 klasių mokinių virtualiame konkurse „Aš – tavo gimtinė“, skirtame pasaulinei Žemės dienai paminėti.

Konkurso tikslas – fotografuojant savo gyvenamąją aplinką, skatinti mokinius atkreipti dėmesį į vienintelę žmonių buveinės vietą – Žemę, kurioje privalome tvarkytis taip, kad gyventi būtų gera mums ir ateinančioms kartoms. Mokiniai buvo skatinami suvokti ir nuotraukoje perteikti gimtinės vaizdą, ugdytis ekologines nuostatas, suvokti save, kaip atsakingą bendruomenės narį.

Iš nemažo būrio dalyvių, buvo atrinktos ir antrosios vietos diplomais apdovanotos Vakario Bučo nuotrauka „Pūstauodegė“ ir Pijaus Butkevičiaus „Vaivorykštės žaismas“. Konkurse mokiniai ugdėsi IKT gebėjimus, atskleidė savo meninius gebėjimus, patyrė fotografavimo džiaugsmą.

                                                         Vyr. mokytoja Aušrinė Garuckienė