Naujienos

Kovo 11-oji – mūsų laisvės šventė!

Kovo 10 dieną Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje nuaidėjo Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė.
Šiai ypatingai dienai vaikai ruošėsi iš anksto – kalbėjo apie Lietuvos istoriją, valstybės simbolius, šaliai svarbius žmones, mokėsi giedoti himną, dainuoti dainas apie Tėvynę. Vaikus ir bendruomenę šventės proga sveikino mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė ir būsimųjų pirmokų mokytoja Lina Misevičienė, kuri visiems padovanojo po spalvotą rašiklį ir pakvietė atvykti į mokyklą.
Pakiliai nusiteikę susirinkusieji šventės pradžioje giedojo Lietuvos valstybės himną. Vaikai noriai atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą, klausėsi legendos apie Vilniaus miesto įkūrimą, susipažino su Lietuvos etnokultūriniais regionais. Smagiausia vaikams buvo iš spalvoto popieriaus klijuoti Gedimino pilį, spalvinti aukštaičių tautinį kostiumą. Šventės metu vaikai dainavo dainas: „Gimtinė“, „Tėviškėlė“, „Žydi Lietuvoj gėlytės“, linksmai sukosi šokio ratelyje, džiaugėsi dovanų gavę pieštukus su tautine atributika.
Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už laisvą, demokratišką valstybę. Smagi ji buvo vaikams – sutelkė bendrai veiklai, kurstė pasididžiavimo savo šalimi jausmą ir suteikė daug gerų emocijų.

Logopedė Danguolė Vigaudienė ir meninio ugdymo mokytoja Aldona Jankovskaja