Naujienos

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-ąją Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje pamokos prasidėjo Laisvės gynėjų dienos minėjimu.
Atėjusius į mokyklą pasitiko mokyklos maironiečiai ir prie krūtinių prisegė atminties ir pagarbos ženklą – neužmirštuolės žiedą. Prisiminę 1991 m. sausio įvykius, žuvusiųjų už mūsų laisvę vardus ir pavardes, visi susikibome rankomis – taip, kaip žmonės, prieš 25-eris metus saugoję Televizijos bokštą. Po minėjimo išskubėjome į pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ ir prie klasių ant palangių uždegėme žvakutes – gyvybės, šviesos ir atminties simbolius.
Upytės tradicinių amatų centras sausio 13-ąją kvietė paminėti kitaip – „Pinu atminties juostą laivės gynėjams“. Minėjime dalyvavusieji prisiminė svarbias ir skausmingas praeities dienas, uždegė žvakeles žuvusiems sausio įvykiuose, savo prisiminimais pasidalino Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius. Tautodailininkei Onai Vilienei baigus austi kaišytinę juostą, mergaitės ją ištiesė ant stalo ir visi nusifotografavo. Buvo įdomu senoviniu piemenukų metodu nusipinti trispalvę atminties juostelę.

„Atsimenam, viską atsimenam:
Dainuodami – tavo keliais,
Raudodami – tavo kapais,
Tavo arimais – pavargę.
(Justinas Marcinkevičius)

Direktorė Jurgita Zalatorienė