Naujienos

Laisvės gynėjų diena

Sausio 12 dieną mokykloje buvo minima Laisvės gynėjų diena.
Mokyklos maironiečių būrelio nariai priminė sausio 13-osios įvykius ir istorines aplinkybes, istorijos mokytoja Dalia Greviškienė palinkėjo išlikti laisviems ir patiems prisidėti kuriant Lietuvos ateitį. Geras mokymasis ir kultūringas elgesys, nuo amžių gludintų bendražmogiškų vertybių puoselėjimas – tai kelias, kuriuo žengdami užauga dori žmonės. Susikibę į gyvą grandinę ir pagerbę tylos minute žuvusius už Lietuvos laisvę, mokiniai uždegė žvakes ir išsiskirstė į pamokas, kurių pirmoji buvo skirta Lietuvos laisvės gynėjams atminti.
Languose degančios šviesos, tikėjimo ir vilties ugnelės, ant mokyklos pastato sienos Lietuvos valstybės vėliavos spalvomis krintantys spalvų srautai žadino patriotiškumą ir įprasmino visuotinę pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“.

 

Direktorė Jurgita Zalatorienė