Naujienos

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji – istorinė diena, kai žmonės, nepabūgę tankų, ginkluoti tik tikėjimu, malda ir daina, kovojo už Lietuvą, nes niekas negali užgniaužti laisvės troškimo. Mūsų mokykloje ji prasidėjo kaip ir visoje Lietuavoje – 8 valandą languose nušvitusi žvakių liepsna priminė tuos, kurie žuvo už Tėvynės laisvę.
Ši diena mokykloje savo dvasia buvo kitokia: jautresnė, ramesnė, verčianti susikaupti. Džiugu, kad savo darbais mokyklą puošė ketvirtokai, maironiečiai ir daugelis kitų – vyko akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, viktorina, skirta Laisvės gynėjų dienai atminti, parodėlė mokyklos bibliotekoje „Laisvės gynėjai”, vestos pilietiškumo pamokos klasėse „Laisvės kova“, pilietiškumo pamoka 9-10 kl. mokiniams „Sausio 13-osios vertybės“, integruota istorijos ir lietuvių k. pamoka 5-6 kl. mokiniams „ Prie paminklo.“
Norberto Černiausko pamokoje, transliuotoje iš Vyriausybės rūmų, teigiama, kad 1991 m. Sausio-13-osios vertybės: drąsa ir ryžtas, pasiaukojimas, patriotizmas, laisvė ir nepriklausomybė, demokratija – aktualios ir šiandien, nes jas galime įvardinti kaip silpnesnio užstojimą ir rūpinimąsi savo aplinka, savanorystę, atsakomybę ir veikimą bendruomenėje, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, kovą su melagienomis ir paramą Ukrainai. Svarbu neužmiršti tų, kurie mums padovanojo laisvę.

Istorijos mokytoja Dalia Greviškienė, lietuvių k. mokytoja Vida Ramoškienė