Naujienos

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Prieš 27 metus Lietuva atkūrė savo Nepriklausomybę. Šią dieną paminėjo visa mokyklos bendruomenė. Gera, kai visus suvienija nuoširdžiai giedamas Lietuvos himnas, širdį virpinantys maironiečių žodžiai apie Lietuvą, lietuvišką žodį. Visi drauge kūrėme šventinį sveikinimo atviruką Lietuvai. Gimtadienio atvirukas, pasidabinęs gražiais lietuviškais žodžiais, linkėjimais, mintimis ir spalvomis, papuošė mokyklos koridoriaus sieną.
Tokią mums svarbią dieną mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė visus pasveikino su švente, pasidžiaugė laimėjimais ir įteikė apdovanojimą Agnei Zalatorytei už epistolinio rašinio konkurse laimėtą II vietą Panevėžio rajone. Taip pat padėkojo matematikos mokytojai metodininkei Zinai Juzėnienei už mokinių laimėjimus matematikos olimpiadose.

Mokytoja Dalia Greviškienė