Naujienos

Lietuvos valstybės atkūrimo diena Upytėje

Vasario 16-oji (Lietuvos valstybės atkūrimo diena) – svarbi šventė, reikšminga kiekvienam lietuviui, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos Nepriklausomybės Aktui paminėti.
Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos bibliotekoje parengta nuotraukų ir knygų paroda, šiai datai paminėti skirti stendai bylojo – Vasario 16-oji jau netoli. Paskutinę mokslo dieną prieš žiemos atostogas vaikiškai linksmai šurmuliojanti pradinių klasių mokinių eisena, lydima mokytojų, pasuko link Upytės centro, į senąją Upytės Nepriklausomybės aikštę. Joje 1928 metais Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti buvo pastatytas paminklas, o vėliau, 1964 metais nugriautas ir nežinia kur pradangintas. Pagal išlikusias fotografijas 1989 metais paminklas atstatytas, pasodinti trys ąžuolai. 2012 metais giliai žemėje atsitiktinai suradus tikrąjį paminklą, nutarta jį pastatyti bažnyčios šventoriuje. Štai iš kur Upytėje yra du Nepriklausomybės paminklai – šią istoriją pasakojo mokytojai mokiniams, kuriems dar viskas įdomu. Smalsūs pradinukai ne tik klausėsi, bet ir atsakinėjo – kam skirti šie paminklai, kokią svarbią datą jie pažymi, kiek signatarų pasirašė Nepriklausomybės Aktą, kokia kalba pirmą kartą viešai paskelbtas Vasario 16-osios Aktas, gal kas žino nors vieną signataro pavardę – drąsiausieji ir sumaniausieji bėrė atsakymus į mokytojų užduodamus klausimus. Susikibę už rankų ir iš visos širdies traukdami Tautinę giesmę, vaikai jautėsi svarbūs, vieningi ir stiprūs. Visi džiaugėsi, kai po sveikinimo žodžių Europos paramentaro Bronio Ropės padėjėja Jūratė Žilinskienė pavaišino saldainiais.
Istorijos mokytoja Dalia Greviškienė priminė Lietuvos šviesuolį, čia pat, Upytės kapinėse palaidotą kunigą Juozą Stakauską, aktyviai prisidėjusį prie Lietuvos konferencijos, kurios metu buvo išrinkta Nepriklausomybės Aktą pasirašiusi Lietuvos taryba, organizavimo.
Norisi tikėti, kad vienybės akimirkos išaugs į didžiulę pareigą saugoti Lietuvos nepriklausomybę, ugdys pagarbą žuvusiems už Lietuvos laisvę, stiprins meilę savo žemei ir jos žmonėms.
Direktorė Jurgita Zalatorienė