Naujienos

Maironiui – 155

„Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę…“ Per visą Lietuvą nuvilnijo minėjimų, prisiminimų, eilių skaitymo apie Maironį banga. Maironis visada gyvas savo kūryba, kuri labai svarbi kiekvienam lietuviui. Svarbi ir mums, Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos bendruomenei, maironiečiams.
Lapkričio 17 dienos popietėje, skirtoje Maironiui, mokyklos bibliotekoje suskambo Šopeno muzika. Jo kūrinius pianinu skambino muzikos mokytoja Aldona Jankovskaja – Šopenas buvo vienas mėgstamiausių poeto kompozitorių. Maironis ir muzika, Maironis ir Upytė, Maironis dvasininkas, Maironis tautos dainius, Maironis sodininkas. Tokios temos persipynė ramioje, jaukioje popietėje.
Maironis, I-ojo pasaulinio karo metais gyvendamas Krekenavoje, ne kartą lankėsi Upytėje ir parašė baladę „Čičinskas“. Apie tai papasakojo maironietis Tautvydas Butkevičius. Maironį kaip dvasininką labai nuoširdžiai ir gražiai apibūdino sesuo Ingrida Kazlauskaitė. Gal kiek netikėtas pokalbis buvo apie Maironio pomėgį darbuotis sode. Naujoje Aldonos Ruseckaitės knygoje „Maironio sodas“ yra atveriamas poeto, dramaturgo, profesoriaus, rektoriaus, prelato Jono Mačiulio-Maironio dar vienas talentas – sodininkavimas. 1909 m. Kauno senamiestyje nusipirkęs rūmus ir prie jų žemės sklypą iki pat Nemuno, užveisė sodą – su vaismedžiais, krūmais, gėlynais, daržais. Maironis daug dirbo – sodino, skiepijo, kasė lysves, nurodydavo, kur kokias gėles sėti, kad jos kuo labiau džiugintų akį. Mokėjo augalus gydyti nuo kenkėjų, turėjo receptų, pats purkšdavo. Po paskaitų Kauno kunigų seminarijoje, Lietuvos universitete, užsivilkęs drobinį paltą, užsidėjęs šiaudinę skrybėlę, išeidavo pasidarbuoti į sodą. Toks buvo poeto pomėgis. Eiles apie Maironio mėgstamiausias gėles, medžius skaitė 6 klasės mokinės Eva, Fausta, Urtė, Anreta ir lietuvių kalbos mokytoja Vida Ramoškienė. Susirinkusieji galėjo pasigrožėti rūtomis, žemčiūgais (nasturtomis), našlaitėmis, rožėmis, pasimėgauti jų kvapu, paragauti putino uogų ir raudonšonių obuolių, kuriuos taip mėgo auginti Maironis.
Dainos, giesmės Maironio žodžiais suvirpina jaunas širdis ir verčia susimąstyti. Dainuodami kartu „Oi neverk matušėle“, „Lietuva brangi“ vaikai pajuto nuoširdžią bendrystę, priminė apsilankymą Maironio tėviškėje.
Bibliotekoje buvo galima susipažinti su knygų parodėle, skirta Maironio kūrybai, stendine medžiaga, kurią parengė maironiečiai.

Bibliotekininkė, maironiečių būrelio vadovė Dalia Greviškienė