Naujienos

Mažieji mokyklos tyrėjai stiprino kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijas

Gegužės 3 d. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse STEAM veiklose, kurias vedė mobiliosios laboratorijos edukatorė Monika Mažintienė. Viešnia, susipažinusi su vaikais, kvietė juos tapti jaunaisiais mokslininkais, nebijoti būti smalsiais, eksperimentuoti su spalvomis bei užsiėmimo metu sukurti savo Saulės sistemos planetų modelius.
Pirmojo užsiėmimo metu mokiniai susipažino su pagrindinėmis ir šalutinėmis spalvomis, sužinojo kaip spalvos yra susijusios su emocijomis, išmoko dirbti pipete. Vaikai, naudodamiesi tik pagrindinėmis spalvomis (raudona, geltona ir mėlyna), mėgintuvėliuose kūrė šalutines spalvas, kurios atspindėjo jaunųjų tyrėjų tos akimirkos emocijas.
Antrojoje dalyje mokiniai susipažino su Saule, kaip ryškaus lietuvių tautosakos, literatūros ir meno simboliu. Jaunieji mokslininkai susipažino su pagrindinėmis Saulės sistemos planetomis, jų savybėmis. Praktinio užsiėmimo metu kūrė Saulės sistemos modelį: spalvino guašu, lipdė iš plastilino, puošė įvairiomis dekoratyvinėmis priemonėmis.
Sugrįžę į savo klases mokiniai dalinosi įspūdžiais ir emocijomis, didžiavosi savo sukurtais darbais, reflektavo ir komunikavo apie tai ką sužinojo ir kaip tas žinias pritaikys ateityje.
Edukacinių užsiėmimų „Saulės sistemos modelio kūrimas“ ir „Spalvų kūrimas mėgintuvėliuose“ metu ugdytos mokinių kūrybiškumo, pažinimo, kultūrinė, komunikavimo, socialinės ir emocinės kompetencijos.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė