Naujienos

Meninio skaitymo konkursas ,, Ant žodžio sparnų‘‘

Gegužės 10 dieną Velžio gimnazijoje vyko pradinių klasių baigiamasis meninio skaitymo konkursas ,,Ant žodžio sparnų‘‘. Šio konkurso tikslas-skatinti mokinius domėtis lietuvių kalba ir literatūra, ugdyti jų sakytinę kalbą, puoselėti meninio žodžio suvokimą. Konkursas buvo suskirstytas pagal klases. Pirmiausia išklausėme 1-2 klasių, o vėliau- 3-4 klasių skaitovų. Mūsų mokyklai atstovavo 3 klasės mokinė Sofiija Abakumova, kuri padeklamavo lietuvių kalba Salomėjos Nėries eilėraštį ,,Senelės pasaka‘‘. Kol laukėme komisijos įvertinimų, vaikus linksmino animatorė Pepė Ilgakojinė. Su ja dalyviai šoko, dainavo, žaidė.
Sugrįžusi vertinimo komisija negailėjo gerų ir šiltų žodžių dalyviams. Buvome labai nustebinti, kai, prieš paskelbiant nugalėtojus, buvo paminėta Sofiija. Mergaitei komisija įsteigė specialų prizą. Ji, ukrainietė, gyvenanti Lietuvoje neseniai, labai gražiai padeklamavo eilėraštį lietuvių kalba.
Šio konkurso metu patyrėme ne tik jaudulio, bet ir puikių emocijų. Išgirdome ir pamatėme, kaip kitų mokyklų mokiniai deklamuoja, kaip juda scenoje, išgirdome naujų kūrinių.
Vyr. mokytoja Aušrinė Garuckienė