Naujienos

Mokėsi mokyklos mokytojų komanda

Kovo 30 d. mokyklos mokytojų komanda mokėsi seminare „Įsivertinimu grįstos mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas panaudojant ,,IQES online Lietuva“.

Ilgalaikis mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas sietinas su visais geros mokyklos elementais: atsakomybė už mokymąsi, kompetencijų ugdymas, gera pamoka, individualus grįžtamasis ryšys, komandinis mokymasis pamokoje, pamokos tobulinimas bendradarbiaujant, operatyvi vadyba ir personalo tobulinimas, kokybės vadyba ir įsivertinimas. Dešimt mokytojų susipažino su IQES online sistemos galimybėmis mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti, aiškinosi, kaip galima kartu siekti mokyklos veiklos tobulinimo.

Pasibaigus seminarui niekas neabejojo, kad grįžtamasis ryšys padeda kurti palankų mikroklimatą ir padaryti išvadas, kuriomis remiantis planuojami asmeninės veiklos pokyčiai,  mokytojui suteikia informacijos, kuriose srityse galima būtų tobulinti pamokas, be to, IQES online platformoje galima pasinaudoti gerosios patirties pavyzdžiais ir padalomąja medžiaga, metodų portfeliais pamokos tobulinimui.

Direktorė Jurgita Zalatorienė

?????????? ?????????? ?????????? ??????????