Naujienos

Mokiniai lankėsi STEAM laboratorijoje

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai, lydimi fizikos mokytojos Danguolės Gatavynienės ir matematikos vyr. mokytojos Renatos Bukelienės, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose Panevėžio regiono STEAM centre.
Aštuntos klasės mokiniai tyrė cheminių medžiagų keliones ląstelėje. Išnagrinėjo dializės žarnos laidumą skirtingoms medžiagoms, atliko kokybines medžiagų atpažinimo reakcijas, stebėjo difuzijos greitį skirtingų temperatūrų terpėse. Tuo tarpu devintos ir dešimtos klasių mokiniai dirbo robotikos ir informacinių technologijų laboratorijoje. Susipažinę su saldainių m&m atsiradimu, konstravo šių saldainių rūšiavimo, pagal spalvas, aparatus. Mokiniai mokėsi užprogramuoti mikrovaldiklius, o įveikę užduotį ir išrūšiavę saldainius, jais vaišinosi.
STEAM veiklos mokinius sudomino ir įtraukė į kūrybos ir atradimų procesą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė