Naujienos

Mokinių kūrybos knygos „Iš širdies – širdin“ pristatymas

„Nė vienas sėjėjas, apsėjęs lauką, iškart nenueina į namus, nepuola prie kito darbo. Jis atsigrįžta, akimis nužvelgia tą, ką tik savo rankomis apsėtą, žemės sklypelį, ta pačia ranka nubraukia nuo kaktos prakaitą, nors trumpam prisėda ant galulaukės akmens ir mintyse jau valgo būsimą duoną,-“ rašo Jeronimas Laucius savo knygoje „Jei tau sunku.“ Tad ir mūsų mokyklos mokiniai paskutinę mokslo metų dieną susirinko peržvelgti, kas nuveikta per metus – buvo pristatyta 14-oji mokinių kūrybos knyga „Iš širdies – širdin.“
Šventė prasidėjo 7 klasės mokinių literatūrine kompozicija pagal Henriko Nagio eiles „Medžiai vėjuose.“ Paskui 4–10 klasių mokiniai skaitė savo sukurtus eilėraščius, miniatiūras ir kiekvienas gavo dovaną – mokinių kūrybos knygelę „Iš širdies – širdin,“ kurioje rado ne tik savo eiles, bet ir iliustracijas, pieštas kartu su dailės mokytoja Rūta Grybiene. Po skaitymų 8 klasės mokiniai parodė savo parengtą literatūrinę kompoziciją pagal Salomėjos Nėries, Henriko Radausko ir Kazio Binkio eiles „Vėjas, oi, vėjas.“ Renginį vainikavo bendra daina.
Anot Jeronimo Lauciaus, „įprasmink kiekvieną atliktą darbą, nors akimirką pasidžiauk įveikta kliūtimi, nors valandėlę pabūk savo pasiektos pergalės šventėje.“ Džiaugiuosi, kad mūsų mokyklos mokiniai įvairiose srityse rodo savo kūrybinius sugebėjimus, dalinasi su kitais savo širdžių šiluma ir moka tuo pasidžiaugti.

Mokytoja Vida Ramoškienė