Naujienos

Mokomės, kad augtume

Lapkričio 28 dieną Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje svečiavosi VšĮ Juoda avis lektorės Laura Stumbraitytė ir Sigita Andriukevičiūtė, kurios teigia, kad asmeninis tobulėjimas, savęs pažinimas ir emocinio intelekto ugdymas yra būtinas kiekvienam savimi pasitikinčiam bei laimingam žmogui, todėl jų rengiami mokymai visada remiasi tiek asmenine, tiek profesine refleksija ir savianalize.

Susitikime su 8-10 klasių mokiniais lektorės Laura ir Sigita kvietė jaunuolius į ratą, kuriame svarbiausias darbas buvo būti savimi, tokiais kokiais norisi būti patiems, tokiais kokius pažįstame geriausiai. Mokiniai mokėsi atsiverti, kalbėti, reikšti savo mintis ir jausmus, dalintis savo gyvenimiška patirtimi, pasitikėti savimi ir kitais, išgirsti bei suprasti kalbantįjį.

Tokių užsiėmimų metu auga mokinių savimonė, savivertė, motyvacija, keičiasi požiūris į save patį ir aplinkinius. 

Dėkojame Panevėžio r. visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistei Irenai Šlenderienei už suorganizuotą susitikimą su VšĮ Juoda avis lektorėmis ir nuolatinį rūpestį mokinių sveikata ir savijauta.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė