Naujienos

Mokslo ir žinių diena

                     Rugsėjo pirmosios rytą gamta pašykštėjo saulutės spindulių, tačiau mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams tai puikios nuotaikos nesugadino.
Po šv. Mišių Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje visi susirinko mokyklos kieme. Ne vienam suvirpėjo širdis, kai skambant skambučiui dešimtokai atvedė mažuosius pirmokėlius. Pakėlę vėliavą ir sugiedoję himną, sugužėjo į aktų salę. Apie pokyčius mokykloje papasakojo ir gerų mokslo metų linkėjo mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė. Pasveikinti mokyklos bendruomenę susirinko ir gausus būrys svečių: Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariai Kazimieras Algirdas Budrys ir Audrius Zalatoris, Upytės seniūno pavaduotoja Laima Šaknienė, seniūnaitė Aurelija Petronienė, UAB „Intersta“ direktorius Henrikas Kervaitis, Upytės tradicinių amatų centro direktorė Aušra Sidorovienė. Žinoma, didžiausias dėmesys visos šventės metu buvo skirtas pirmokams. Jiems linkėjimus išsakė pirmoji mokytoja, vieno iš pirmokėlių mamytė, o dešimtokai įteikė simbolines dovanėles ir palydėjo į pirmąją pamoką. Vyresnieji mokiniai taip pat išskubėjo į klases susitikti ir pasidalyti įspūdžiais su savo auklėtojomis.
Mokytojai po šventinio minėjimo neskubėjo namo, o patraukė į tradicinių amatų centrą. Čia visus svetingai sutiko centro direktorė Aušra Sidorovienė ir tautodailininkė Irena Ona Vilienė. Žavėjo jos rankų darbai, pačioms teko nusipinti draugystės apyrankę – taip pasisėmę jėgų ir gerumo pradėjome naujuosius mokslo metus.

 Mokytoja Vida Ramoškienė