Naujienos

Mokslo ir žinių šventė

Mokslo ir žinių šventė Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos bendruomenei prasidėjo Šv. Mišiomis Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje. Mokiniai, jų tėveliai,  mokytojai drauge meldė išminties, sveikatos, kantrybės ir jėgų mylėti.

Mokyklos kieme šventė buvo pradėta Lietuvos Respublikos himno giedojimu ir vėliavos pakėlimu. Tradiciškai patys vyriausieji, dešimtokai, pradėjo naujųjų mokslo metų šventę, kuri jiems šioje mokykloje jau paskutinė. Visi šventės dalyviai pakabino klevo lapus ant Mokslo ir žinių medžio, taip sustiprindami savo norą mokytis, mokyti ir padėti vienas kitam. Mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė visus pasveikino su mokslo metų pradžia, žinoma, labiausiai džiaugėsi mažaisiais pirmokais ir įteikė jiems dovanėles. Mokinius, jų tėvelius ir mokytojus sveikino Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariai Kazimieras Algirdas Budrys, Audrius Zalatoris, Upytės seniūno pavaduotoja Laima Šaknienė, seniūnaitė Aurelija Petronienė, Upytės tradicinių amatų centro vadovė Aušra Sidorovienė, Upytės bibliotekininkė Jolanta Mikšytė. Kokia mokykla mus pasitinka šiemet, kalbėjo mokyklos direktorės pavaduotoja Odeta Baltramiejūnienė. Dešimtokai pasveikinę pirmokus pažadėjo juos globoti visus metus ir palydėjo į pirmąją pamoką, paskui juos į susitikimus su klasių vadovais išskubėjo ir kitų klasių mokiniai.

Mokslo ir žinių šventė baigėsi. Išsiskirstėme linkėdami vieni kitiems sėkmingų mokslo metų, gerumo, draugiškumo ir atjautos, kad baigiantis jiems, galėtume pasakyti, jog šie metai buvo puikūs.

Mokytoja Vida Ramoškienė