Naujienos

MOKYKLOJE ATVIRŲ DURŲ DIENA

Gegužės 6 d. (pirmadienį), nuo 16.00 iki
19.00 val. mokykloje organizuojama Atvirų
durų diena, kurios metu vyks trišaliai
pokalbiai (mokinys-tėvai-mokytojas).

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Mokyklos administracija