Naujienos

Mokyklos tarybos rinkimai

Rugsėjo mėnesio pabaigoje mokykloje vyko mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) rinkimai į Mokyklos tarybą, kuri yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinius, jų tėvus, mokytojus, socialinius partnerius, vietos bendruomenę svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
Rugsėjo 26 d. Mokinių taryba organizavo mokinių atstovų rinkimus. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad į Mokyklos tarybą išrinkti: aštuntos klasės mokinė Austėja Mažikaitė ir devintokai Renata Pipinytė bei Matas Butkevičius.
Visuotiniame tėvų susirinkime, vykusiame rugsėjo 28 d. į Mokyklos tarybą išrinkti tėvų atstovai – Algirdas Kazimieras Budrys, Kristina Adomonienė ir Rasa Lukošiūnaitė.
Sveikiname naujuosius Mokyklos tarybos narius ir linkime atsakingai dirbti priimant mokyklai svarbius sprendimus.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė