Naujienos

Mokytis reikia visiems

Posted

Balandžio 13 dieną 5–10 klasių mokinių tėveliams vyko psichologės Tomos Balčiūnaitės paskaita „Paauglystė – iššūkis visai šeimai“. Šios paskaitos metu buvo aiškinamasi apie sudėtingą, išbandymų ir naujų galimybių laiką, kai vaikas ieško savęs, o tėvai jam turi padėti, kad jis taptų išmintingu ir pasitikinčiu savimi suaugusiu.
Balandžio 22 dieną savo kvalifikaciją kėlė mokytojai. Šiame renginyje dalyvavo ne tik Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokytojai, bet ir svečiai iš Linkaučių, Miežiškių, Paliūniškio pagrindinių mokyklų. Kvalifikacijos tobulinimo renginį „Pamokos uždavinio ir vertinimo įtaka mokymosi kokybei ir motyvacijai” vedė Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olivija Saranienė. Ši lektorė ne kartą švietimo klausimais stažavosi užsienio universitetuose, yra parengusi įvairių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų.
Žinių ir įgūdžių, įgytų mokymo įstaigose, neužtenka visam gyvenimui, o norint prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir kintančių procesų, reikia nuolat mokytis.

Direktorė Jurgita Zalatorienė