Naujienos

Pagarba ir meilė – už atradimų troškulio ir gėrio sėklas

Ne tik sodų ir daržų derliumi, spalvingais medžių lapais turtingas spalis – šis mėnuo dovanoja gražiausią šventę – Mokytojų dieną. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos kieme nuo pat ryto skambėjo muzika, iš toli švietė jurginų žiedai, o kiekvieną mokytoją su gėlės žiedu rankose pasitiko šventės rengėjai – aštuntos klasės mokiniai, tarp kurių gyvai sukiojosi jų klasės vadovė Odeta Baltramiejūnienė.

Nuskambėjus skambučiui į klases rinkosi mokiniai – pamokos tą dieną vyko netradicinės. Stengdamiesi išlaikyti reikiamus atstumus, patalpose užsidėję kaukes ir dezinfekavę rankas, kai kurie pasitikrinę kūno temperatūrą į klases žengė: Seimo narė Guoda Burokienė, Lietuvos kariuomenės kariai – Panevėžio regioninio Karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresn. verbuotoja kpt. Rasa Grigalienė ir verbuotojas vyr. srž. Renaldas Stuknys, Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenių pareigūnas Darius Petraitis, Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejaus vadovas Audrius Daukša, ūkininkai Rita ir Eduardas Kubiliai, JP.lt žurnalistė Samanta Ilonytė ir fotografas Rimvydas Ančerevičius. Tai žmonės, kurie mokinius supažindino su įvairiausiomis profesijomis ir pavadavo tikruosius mokytojus jų šventės dieną. Buvę mokiniai Lukas Griniūnas ir Tautvydas Butkevičius, upytietė Nidija Karaliūtė „pasimatavo“ pradinių klasių mokytojų profesiją. Tuo metu mokytojai vaidybos meno paslaptis bandė atskleisti kartu su Juozo Miltinio dramos teatro aktore Vita Šiaučiūnaite. Neuroedukatorė Rėda Grigaitienė mokė atpažinti savo emocijas, mylėti save, kūrybiniais darbais perteikti savo mintis ir jausmus.

Po pamokų visi susirinko į mokyklos kiemą – poetų posmais pasveikinę mokytojus, mokiniai minutėlei sukluso, muzika nutilo – tylos minute buvo pagerbti amžinybėn iškeliavę Mokytojai ir prieš dieną mirusi dviejų mokyklos mokinių mama. Mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė pasveikino pedagogų kolektyvą Tarptautinės mokytojų dienos proga ir linkėjo „būti daugiau kūrėjais, negu griovėjais“. Mokytojus mokiniai sveikino dainomis, šokiais, kūrybiniais darbais, savo sukurtomis eilėmis, net drauge keptu obuolių pyragu. Mokinių tarybos vardu sveikinimo žodį tarė 9 klasės mokinė Eva Snieškaitė, buvusių mokinių vardu – Lukas Griniūnas. Šilčiausius žodžius mokytojams sakė Seimo narė Guoda Burokienė, europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja ir mokyklos vyr. buhalterė Jūratė Žilinskienė, Upytės seniūnas Giedrius Koženiauskas, Tarybos narys, gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ valdybos narys, mokinių tėtis Algirdas Kazimieras Budrys, seniūnaitė Aurelija Petronienė, UAB Sontena vadovas Henrikas Kervaitis. Mokinių tėvų vardu mokytojams už kantrybę dėkojo Pijaus, Mato ir Tautvydo mama Rasuolė Butkevičienė. Upytės tradicinių amatų centre mokytojus sveikino gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininkas, Tarybos narys ir nuolatinis mokyklos globėjas Audrius Zalatoris. Ėriškių kultūros centro direktorė Justė Grižė ir kultūros darbuotojai dovanojo linksmą muzikinę programą.

Gražiausius gėlių žiedus, meilę ir pagarbą tą dieną gavo Mokytojai – už atradimų troškulio ir gėrio sėklas sielon sėjamas.

Direktorė Jurgita Zalatorienė