Naujienos

Patirtinė dorinio ugdymo pamoka

Kovo 31 d. dorinio ugdymo pamokos metu mokiniai susipažino su verbų rišimo tradicijomis. Mokiniai rinko šakeles, rišo verbas. Pamokos metu buvo ugdomos vaikų kūrybiškumo ir socialinės kompetencijos.
Kiekvieno vaiko surišta verba – išskirtinė, nuostabaus grožio.
Lydėkime vieni kitus malda Didžiosios savaitės kelyje.
Tikybos mokytoja metodininkė Ilona Dauderienė