Naujienos

Prasmingas susitikimas

Vasario 19 dieną Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos vyresnių klasių mokiniai susitiko su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento vyriausiąja specialiste Raimonda Steiblyte ir Genocido aukų muziejaus vyriausiąja edukologe Žydrūne Šidagyte.

Lektorės pasakojo apie Sovietų Sąjungos vykdytą okupaciją ir represijas, lietuvių kovą dėl nepriklausomybės atgavimo, pastangas net tremtyje išsaugoti tautinę savastį. Rodė nuotraukas, kuriose atsispindėjo ištremtų žmonių gyvenimas totalitarinio režimo sąlygomis, kasdienis darbas, retos šventės, apranga, bet įdomiausia buvo edukacinė pamoka „Vaikai tremtyje“, nes 1941–1953 m. kartu su suaugusiais buvo išvežta apie 39 tūkst. vaikų. Gera buvo išgirsti, kad tremtiniai toli nuo gimtinės stengėsi išlaikyti norą mokytis – slapta mokė vaikus lietuvių kalbos, istorijos ir kitų dalykų, o sušvelnėjus režimui, noriai sportavo ir dalyvavo kultūrinėje veikloje. Nei sunkus darbas, nei moralinis spaudimas neįstengė palaužti žmonių tikėjimo mokslo ir meno galia.

Puikios knygos apie tremtinius ir partizanus, lankstinukai, kompaktinės plokštelės su dainų įrašais, plakatai ir daug kitos istorinės medžiagos, padovanotos mokyklai, ilgai primins šį prasmingą susitikimą.

Direktorė Jurgita Zalatorienė

?????????? ?????????? 20150219_113240 20150219_113115