Naujienos

Rugsėjo 1-osios šventė Upytėje

Su jauduliu, džiaugsmu, gražiomis viltimis ir svajonėmis atskubėjo į mokyklą ilgai laukta šventė – Rugsėjo 1-oji. Rudeniškai papuoštas mokyklos kiemas ir vėsaus vėjo gūsiai skubino atsisveikinti su vasara, tačiau mokinių, jų tėvų ir mokyklos darbuotojų veiduose švietė šypsenos, džiugus šurmulys tarsi sakyte sakė, kaip visi pasiilgome vieni kitų.
Šventę tradiciškai pradėjome vieningai giedodami Lietuvos himną. Visų akys krypo į pirmokus. Dešimtokai pakvietė susipažinti su jais. Džiaugėmės matydami mažuosius drąsiai atsakinėjančius į klausimus, pasiryžusius siekti žinių. Visus susirinkusius sveikino mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė, kuri pasidžiaugė, kad šiemet mokyklos bendruomenė sulaukė ypatingos dovanos – Danguolė Belazaraitė, kompozitoriaus, pedagogo, choro dirigento Antano Belazaro dukra, padovanojo tėčio knygas ir tapytus paveikslus (originalus). Knygos perduotos mokyklos muziejui, o paveikslus nutarta eksponuoti lietuvių kalbos kabinete, kuriam Mokytojų tarybos posėdžio nutarimu suteiktas Antano Belazaro vardas. Pasveikinusi šventės dalyvius su Mokslo ir žinių diena direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė visiems priminė saugumo reikalavimus, testavimo sąlygas ir esminius ugdymo plano pasikeitimus. Po šiltų sveikinimų ir linkėjimų mokiniai ir jų tėveliai išskubėjo į pirmąją pamoką su klasių vadovais.
Šilumos ir nuoširdumo kupina šventė rodo, kad mūsų mokykla visiems yra antrieji namai, todėl labai norėtųsi, kad kiekvienam jos nariui užtektų vietos visoms svajonėms, kad ji bendriems tikslams vienytų mokinius, mokytojus, tėvus ir visą bendruomenę.
Mokytoja Vida Ramoškienė