Naujienos

Rūšiuoju ir rūpinuosi

Posted
Rūšiuoju ir rūpinuosi

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo makulatūros rinkimo akcijoje „Rūšiuoju ir rūpinuosi“.

Kasmet į Lietuvos sąvartynus išvežama tūkstančiai tonų popieriaus, nors jį galima perdirbti ir sumažinti sąvartynų augimą, naftos, vandens ir kitų senkančių išteklių naudojimą, o surinkus 1 toną – išsaugoti apie 17 medžių.

Mokytojai atidavė nebetinkamus vadovėlius, iš namų vežė ilgai rinktus laikraščius ir žurnalus, valgyklos darbuotojai – rūsyje per metus sukauptas maisto produktų pakuotes. Smagu, kad atsirado pilietiškų mokinių ir jų tėvelių, kurie palaikė gamtosauginę iniciatyvą. Bendromis pastangomis buvo surinkta 2360 kg makulatūros.

Dėkojame mokiniams: Pijui Budriui, Jokūbui Smailiui, Mantui Natašinui, Aisčiui Kirsniui, Dominykai Kazlauskaitei, Margaritai Šniukštaitei, Eimantui Tautvaišui, Jogilei Abloževičiūtei, Odetai Žitkevičiūtei, Domantui Šiaučiūnui, Kamilei Urbonavičiūtei, Anretai Liaugminaitei, Agnei Zalatorytei ir jų šeimoms už aktyvų dalyvavimą akcijoje.

Rinkdami ir rūšiuodami makulatūrą mokiniai mokosi mylėti gamtą, tausoti jos išteklius ir prisidėti prie vienintelės mums žinomos planetos, kurioje yra gyvybė, išsaugojimo.

Direktorė Jurgita Zalatorienė