Naujienos

Rytmetys „Stebuklingas garsų pasaulis“

Gruodžio 20 d. ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinius pakvietėme į rytmetį „Stebuklingas garsų pasaulis“. „O stebuklingas todėl, kad garso negalima paliesti, pamatyti, užuosti, jį galima tik išgirsti. Nes garsas – tai raidė, skiemuo, žodis, daina. Kai skamba varpelis, girdime din din, kai sviedinys atsitrenkia į žemę, girdime garsą bum. Garso ženklas – raidė. Kalbos garsas ir pats vienas, ir žodyje skamba, džiaugiasi taisyklingai tariamas. Ir dainelė tada gražiai skamba“,  – tokiais žodžiais pradėjome rytmetį. Ugdytiniai dainavo daineles, deklamavo eilėraščius, kartojo skiemenuotes, minė mįsles, spėliojo gyvūnų pamėgdžiojimus, žaidė žaidimą „Žydi bičių rožės“.

Baigiantis renginiui palinkėjome gražios, taisyklingos kalbos, kuri atrakins daug stebuklingų gyvenimo durų. Pasibaigus rytmečiui ugdytinių grupėse laukė žaisminga užduotis.

 

Meninio ugdymo mokytoja Aldona Jankovskaja ir
logopedė Danguolė Vigaudienė