Naujienos

Sėkmė ,,Dainų dainelėje“

Gruodžio 15 dieną vyko Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas „Dainų dainelė“. Tradiciniame renginyje, kurio tikslas puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriui atstovavo solistės Lėja Abloževičiūtė ir Vėjūnė Šinušaitė. Dainelių mergaites išmokė, bei joms akomponavo meninio ugdymo pedagogė Aldona Jankovskaja.
Dėkojame mažosioms dainorėlėms ir vadovei už skambias dainas. Sveikiname Vėjūnę tapus konkurso laureate.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Rūta Zalatorienė