Naujienos

Skaitymo skatinimas lydint Juozui Tumui-Vaižgantui ir Jonui Mačiuliui-Maironiui

Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla įgyvendino Vaikų socializacijos programos projektą „Pažink Lietuvą skaitydamas“, kurį finansavo Panevėžio rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – skatinti mokinių skaitymą per aktyvias, kūrybines, praktines veiklas bei aplinkos pažinimą. Skaitymas nepaprastai svarbi ugdymo proceso ir gyvenimiškos patirties dalis, todėl šią vasarą ir ryškiaspalvį rudenį skyrėme knygoms ir vietovėms, kuriose kadaise gyveno bei kūrė Juozas Tumas-Vaižgantas ir Jonas Mačiulis-Maironis.
Į projekto „Pažink Lietuvą skaitydamas“ veiklas įsitraukė visi mokyklos bendruomenės nariai, nuo mažiausio iki pačio vyriausio, nuo ikimokyklinuko iki mokinių tėvų, mokytojų ir mokyklos administracijos darbuotojų. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai dalyvavo Kūrybiškumo skatinimo savaitės renginiuose, klausėsi įgarsintų pasakų, padedami mokytojų skaitė knygeles, jas spalvino. Pradinių klasių mokiniai kūrė knygų iliustracijas, vyresnieji dalinosi mintimis apie perskaitytas knygas, aplankė poetų gimtąsias ir gyvenamąsias vietas, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, kūrė pristatymus mokyklos bendruomenei.
Liepos mėnesį vykusios stovyklos metu mokiniai aplankė Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčią, kurioje kunigavo Juozas Tumas-Vaižgantas, pasėdėję ant rašytojui statyto suolelio keliautojai sėkmingai pasiekė Ustronės vienkiemį. Lankėsi ten įsikūrusiame Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejuje kur muziejininkas Audrius Daukša mokiniams papasakojo apie knygnešystę, laisvę, anų laikų žmonių požiūrį į mokslą.
Lankydamiesi Adomynės dvaro rūmuose (Kupiškio r.) ir apžiūrint dvare eksponuojamą parodą vaikų veidai nušvito karpiniuose pamačius pažįstamą ir savą vietovę – Ustronę bei Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejų.
Vasarai įsibėgėjus, keliaujant prie jūros, mokiniai aplankė poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio tėviškę Pasandravio kaime Raseinių rajone. Klausėsi direktorės Jurgitos Zalatorienės skaitomų Maironio eilių apie nedorą poną Čičinską.
Spalio mėnesį mokiniai svečiavosi Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kuriame kadaise gyveno poetas, kunigas Jonas Mačiulis-Maironis ir Juozo Tumo Vaižganto bute-muziejuje. Vaikai apžiūrėjo autentiškas patalpų erdves. Dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Susipažink su Vaižgantu jo namuose“. Klausėsi pasakojimų apie Juozą Tumą-Vaižgantą, jo kūrybinę ir visuomeninę veiklą, gyvenimą Kauno senamiestyje įsikūrusiuose namuose, apie muziejų ir jame esančius memorialinius daiktus. Mėgindami prisiminti kuo daugiau faktų apie to meto kūrėją, visuomenininką, kunigą Juozą Tumą-Vaižgantą, mokiniai atliko jiems skirtas užduotis. Savo atsakymus aptarė su muziejininkais.
Baigiant įgyvendinti numatytas projekto veiklas, mokiniai dalyvavo Panevėžio r. savivaldybės viešosios bibliotekos renginyje „Knygnešių keliu…“, kuris vyko Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejuje. Klausėsi literatūrologės Ilonos Čižauskaitės pasakojimų apie publicistą, rašytoją, visuomenininką, kunigą Juozą Tumą-Vaižgantą ir aktoriaus Dominyko Ciunio skaitomų Vaižganto rašytų prisiminimų.
Projekto „Pažink Lietuvą skaitydamas“ metu vaikai buvo skatinami skaityti knygeles, mokiniai susipažino su Juozo Tumo-Vaižganto, Jono Mačiulio-Maironio kūryba, keliavo takais, kuriais kadaise vaikščiojo garsūs to meto visuomenininkai, rašytojai.
Skaitymas ir kelionės – du neatsiejami dalykai. Skaitant keliauji įsivaizduojamoje erdvėje, gali nusikelti ten, kur tik nori. Susitikti su knygose aprašytais personažais. Keliaudamas gali aplankyti vietas, kuriose kadaise kūrė poetai, rašytojai.