Naujienos

Skautiškos veiklos

Aukštaitijos tunto Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos skautai spalio 7-8 d. dalyvavo organų donorų pagerbimo dienoje, kuri vyko Krekenavoje, Birutės aikštėje. Dalyvavome šv. Mišiose, vėliau prie laužo žaidėm skautiškus žaidimus, dainavom įvairias dainas. Edukacinėje programoje gaminome žibintus. Ugdėme pilietiškumo kompetenciją.
Veiklos įgyvendintos pagal NVŠ programą „Skautoramą“ (Panevėžio r. sav.) iš Panevėžio r. savivaldybei skirtų valstybės biudžeto lėšų).
Mokytoja Ilona Dauderienė.