Naujienos

Skautų išvyka

Aukštaitijos tunto: „Aušrinės“, „Bakutės“ ir Antano Belazaro draugovių skautai, dalyvaujantys NVŠ programoje „Skautiškos ekspedicijos“ (121500489), kovo 25 d. vyko į Kauno miestą.
Draugovių skautai pakeitė ugdymosi erdves. Kelionė prasidėjo aktyviai, vaikai išbandė savo fizines jėgas batutų parke ,,Jump Space“. Smagu buvo džiaugtis šiltu pavasario oru, visiems susirinkti Kauno pilyje, pajusti nenugalimą protėvių dvasią. Skautai vaikštinėjo po Laisvės alėją – ilgiausią pėsčiųjų gatvę Europoje. Vaikai gėrėjosi namų architektūra, gatvės grafičiais. Stabtelėjo Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Visi buvo pakviesti apmąstyti Gavėnios – atgailos meto, laiko, kada Viešpats kviečia prie jo priartėti. Šitaip besidžiaugdami pavasariškomis Kauno akimirkomis skautai ugdėsi bendrąsias kompetencijas: emocines, pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, socialinę ir kultūrinę.
Vadovė Ilona Dauderienė