Naujienos

Skautų linksmybės

Spalio 15-16 d. Aukštaitijos tunto Upytės Antano Belazaro, Vinco Svirskio, Aušrinės ir Bakutės draugovių skautai smagiai leido laiką Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje.
Veiklos prasidėjo Šv. mišiomis. Krekenavos bazilikoje Kunigas, skautas, brolis Gediminas Šv. mišiose išsamiai paaiškino, ką reiškia žodis meilė. Priminė skautams, kad jie privalo mylėti Dievą, Tėvynę ir Artimą. Po Šv. mišių dalyvavome edukacinėje programoje. Padedami mokytojos Laimos Kiškienės gaminome sapnų gaudykles. Vakarui įsibėgėjus žaidėme skautiškus žaidimus, organizavome Madų šou. Vakarą vainikavo – diskoteka.
Laikas pralėkė tiesiog nepastebimai. Mokiniai susirado naujų draugų, ugdėsi kūrybiškumo, bendradarbiavimo, bendravimo kompetencijas.
Vadovė Ilona Dauderienė