Naujienos

Skautų sueiga

Lapkričio 4 d. Aukštaitijos tunto Antano Belazaro pagrindinės mokyklos skautai dalyvavo nuotolinėje sueigoje.
Sueigą vedė Šventaragio tunto draugininkas, kandidatas į vyčius brolis Dominykas Židonis. Renginys buvo įdomus ir turiningas: prisiminėm skautų priesakus, svarbias datas, mokėmės teisingai užsisegti ant skautiškų marškinių ženklus, emblemas. Paskui žinias pasitikrinome dalyvaudami Kahoot žaidime. Sueigą baigėme kūrybinėmis dirbtuvėmis – su dailės mokytoja Laima Kiškiene mokėmės gaminti kalėdinį žaisliuką.
Laikas prabėgo nepastebimai, nes renginys buvo naudingas ir įdomus.
Vadovė Ilona Dauderienė