Naujienos

Šlovė Ukrainai!

Kovo 6 dieną Krekenavoje vyko Rusijos užpultos Ukrainos palaikymo akcija, kurią organizavo Panevėžio rajono savivaldybė.
Prieš šv. Mišias Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokiniai Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos prieigose dalino Ukrainos vėliavėles ir Ukrainos vėliavos spalvų vėjo malūnėlius. Kunigas dr. Gediminas Jankūnas visų susirinkusiųjų vardu meldė, kad karas Ukrainoje greičiau baigtųsi, žmonės aukojo pinigus užpultai šaliai. Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis smerkė Rusijos karinį įsiveržimą ir kalbėjo apie tai, kad iš Ukrainos nekaltų žmonių atimamos gyvybės, griaunami likimai, sprogdinami gyvenamieji namai, mokyklos, darželiai, ligoninės. Meras linkėjo visiems kantrybės ir stiprybės, palaikant Ukrainos žmones.
Susirinkusieji giedojo Lietuvos himną, o Liūdynės kultūros centro direktorei Karolinai Raziūnienei užtraukus Ukrainos himną, girdėjosi pritariantys balsai – Mišiose dalyvavo karo pabėgėliai, kurie glaudėsi Krekenavos gyventojų šeimoje. Po Mišių Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokinių koncertas virpino ne tik bazilikos skliautus, bet ir žmonių širdis. Iš bažnyčios žmonių kolona nuvingiavo į Krekenavos centrinę aikštę. Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkės Odetos Baltramiejūnienės pasiūtas Ukrainos vėliavas nešė jos pakviesti jaunuoliai iš įvairių Panevėžio rajono bendruomenių. Tylos minute pagerbus žuvusiuosius Ukrainos kare, kalbėjo Krekenavos seniūnijos seniūnas Vaidas Kaušakys, kiti, pasisakantys prieš karą. Didžiuliame ekrane keitėsi niokojamos Ukrainos vaizdai, skambėjo patriotinės dainos.
Liepsnojantis vienybės laužas ir karšta arbata šildė susirinkusiuosius, kurių akys degė neapykanta užpuolikams, užuojauta Ukrainos žmonėms, o širdys – tikėjimu, kad Ukraina atlaikys, susivienijęs pasaulis padės ir žmonių kančios baigsis. Šlovė Ukrainai!

Direktorė Jurgita Zalatorienė